Tag Archives: të udhëtarit anglez Henry Tozer (II)

Shënime historike e kulturore të udhëtarit anglez Henry Tozer (II)

Prof. dr. Refik Kadija (Vijon nga numri i kaluar) Shqiptarët, prejardhja dhe heronjtë e tyre Në Kapitullin IX Tozeri e ndërpret këtu përshkrimin e udhëtimit dhe jep shënimet e tij filologjike e historike për origjinën pellazgjike të shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre të lashtë e unike (duke u mbështetur në veprën e Hahn-it e Bopp-it), të karakterit të shqiptarëve …

Read More »