Tag Archives: sa % janë shqiptarë

Publikohen rezultatet e censusit në Maqedoninë e Veriut, sa % janë shqiptarë

Enti Shtetëror i Statistika në Maqedoninë e Veriut ka publikuar rezultatet e regjistrimit censusit, nga ku ka rezultuar se 24.3% e popullsisë përbëhet nga shqiptarë. Në bazë të të dhënave, nga regjistrimi i vitit 2002, numri i popullsisë shqiptare ka shënuar rënie për rreth 1% në vitin 2021. Numri i qytetarëve të regjistruar është 2. 097. 319 persona, mbi 1.8 …

Read More »