Tag Archives: Riintegrimi i të miturve

Riintegrimi i të miturve në konflikt me ligjin: Historia e dy peticioneve në Kamëz dhe Tiranë

Nga: Olimbia Yzeiraj Si lindën peticionet ‘paqësore’ mbi dy metoda, njëra ‘Rintegrim’ dhe tjetra ‘Përjashtim? Pas dhjetë muaj në terren, duke kontaktuar, informuar dhe advokuar familjarë të të miturve në konflikt me ligjin, duke adresuar problematika të tyre pranë strukturave të pushtetit vendore në njësi të ndryshme administrative në Bashkitë Tiranë dhe Kamëz, espertë të rinj të ligjit, punonjës social …

Read More »