Tag Archives: Pëllumb Xhufi:

Pëllumb Xhufi: Shqipëria po përjeton epokën e zhbërjes!

Pëllumb Xhufi, vjen sot ekskluzivisht në Voxnews.al në një bisedë të gjatë, por nga ato që nuk i ndjen kur lexohen dhe përfundojnë shpejt, si buka e ngrohtë. Historian, me përvojë në politikë, Xhufi i bën një analizë momentit që po përjeton sot Shqipëria. Situatës politike, ekonomike, sociale, ndërsa futet edhe në lëmin ku ai ndihet më mirë, historia. Një …

Read More »