Tag Archives: Taksat iu marrin shqiptarëve

Taksat iu marrin shqiptarëve 40.9% të pagës mesatare bruto

Në Shqipëri kostot e punësimit për paga mesatare shkojnë deri 40.9% e total paga e deklaruar. Për 30 mijë lekët e para nuk paguhet tatimi prej 13% por paguhen 27.9% Sigurime të Detyrueshme. Një studim të dhënash tregon raportin e kostove të punësimit në Shqipëri krahasuar me vendet e rajonit. Nëse bëjmë një krahasim me vendet e rajonit duke marrë …

Read More »