Tag Archives: rritja e normës bazë

Shtrenjtohet kosto e borxhit te qeverisë, rritja e normës bazë rrit Bono të Thesarit

Rritja e normës bazë të interesit nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë është reflektuar në një rritje të fortë të yield-eve të Bonove të Thesarit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në ankandin e ditës së martë, bonot 12-mujore u shitën me një yield mesatar të ponderuar prej 2.19%, nga 1.79% që kishte qenë ky tregues në …

Read More »