Tag Archives: qeveria tender 14 mil euro

Në kulmin e krizës së çmimeve, qeveria tenderon mbi 14 milionë euro karburante

Qeveria ka vendosur që në kulmin e krizës së çmimeve të hidrokarbureve të vijojë si normalisht blerjen e karburanteve për nevojat e saj. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, një institucion nën  varësinë e Ministrisë së Brendshme hapi këtë të enjte një procedurë prokurimi për blerje karburantesh me një fond limit prej 14 milionë euro përmes marrëveshjeve kuadër. Në varësi të …

Read More »