Tag Archives: për shërbime të pakryera

KLSH: Koncesionari i dializës përfitoi 115 milionë lekë për shërbime të pakryera

Shoqëria koncesionare e ofrimit të shërbimit të dializës në disa rajone të vendit ka përfituar më shumë se 115 milionë lekë pagesa për shërbime të pakryera. Auditimi i kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) në Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka evidentuar se shoqëria koncesionare ka arritur të përfitojë pagesa për shërbimin e dializës në …

Read More »

PPP-të në Shëndetësi: Shqiptarët paguajnë miliona euro për shërbime të pakryera

Raportet e auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor zbulojnë se taksapaguesit shqiptarë paguan edhe gjatë pandemisë së COVID-19 për shërbime që nuk janë ofruar nga kompanitë koncesionare në sistemin shëndetësor. Në javën e tretë të janarit, qeveria e qendrës së majtë të kryeministrit Edi Rama nisi zbatimin e nismës së …

Read More »