Tag Archives: për bizneset që abuzojnë

Gjobë nga 2 deri në 10 milionë lekë për bizneset që abuzojnë me çmimet në Shqipëri

Çmimet e produkteve të shportës në Shqipëri do të monitorohen çdo javë nga Bordi i Transparencës i cili përcakton marzhën e fitimit të bizneseve dhe do të kujdeset që të mos abuzojnë me çmimet e produkteve. Akti Normativ “Për transparencën dhe monitorimin e çmimeve për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to, si pasojë e …

Read More »