Tag Archives: Një ligj i ri për t’u dhënë

Një ligj i ri për t’u dhënë shtysë pensioneve private

Me një popullsi në tkurrje dhe në plakje, pensionet janë një nga sfidat më të mëdha sociale dhe ekonomike për Shqipërinë në afatin e gjatë. Pensionet private janë një nga alternativat që mendohet se mund të lehtësojnë barrën e skemës publike, në një afat të gjatë, por që në Shqipëri ende mbeten në përmasa shumë të vogla. Ligji aktual për …

Read More »