Tag Archives: DOBITË QË RRJEDHIN NGA MIRËSJELLJA

Prof.Dr.Ilia S.Larti: DOBITË QË RRJEDHIN NGA MIRËSJELLJA DHE TOLERANCA E NJERIUT

Mirëkuptimi dhe Toleranca janë rruga e vetme për një botë më të mirë! Hyrje Mirësjellja ka kuptimin që njeriu të përcjelle butësi, ëmbëlsi, fisnikëri, edukatë, kujdes dhe etikë në vijen e sjelljes, deri dhe te të folurit, të ecurit, të përshëndeturit, të ulurit, tje. Ndërsa e kundërta e saj janë sjelljet e rënda, të ashpra, të vrazhdëta tje. Në botën …

Read More »