Media

Liria e shprehjes dhe e medias në këndvështrimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Nga Elda Zenelaj, Eksperte ligjore “Liria e shprehjes” e sanksionuar në një sërë aktesh kombëtare dhe ndërkombëtare është një nga kushtet e pandara të ekzistencës së demokracisë dhe njëkohësisht një nga instrumentet më thelbësorë dhe efikas, për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në vijim Konventa) ka parashikuar në nenin 10 …

Read More »

Spektakle dhe seriale, 13 vite pas filmit vjen “Dragons: The nine realms”

Një gjeneratë e re njerëzish dhe kafshësh takohen në “Dragons: The Nine Realms”. Publikuar 13 vite pas filmit “How to train your dragon”, seriali vizatimor vjen në platformat Hulu dhe Peacock. Julia Stiles udhëheq kastin. “Është një botë moderne, por fëmijët pëlqejnë të luajnë me dragonjtë teksa zbulojnë disa prej tyre. Ka të njëjtën mirësi dhe shpirt të filmit, por …

Read More »