Ligji i imigracionit në BE: Shqiptarët të dytët për më shumë refuzime hyrjeje dhe urdhërime largimesh

Eurostat ka publikuar të dhënat më të fundit mbi zbatimin e legjislacionit të imigracionit në Bashkimin Europian.

Referuar të dhënave të publikuar në vitin 2021, 139 000 shtetasve joanëtare të BE-së iu refuzua hyrja në territorin e BE-së, ndërsa 681 200 u gjetën të pranishëm në mënyrë të paligjshme në një nga Shtetet Anëtare të BE-së. Numri i shtetasve jashtë BE-së të lëshuar me urdhër për t’u larguar nga një shtet anëtar i BE-së ishte 342 100. Pas një urdhri për t’u larguar, 82 700 shtetas jo-BE u kthyen në një vend tjetër (përfshirë shtetet e tjera anëtare të BE-së).

Qytetarët jo-BE refuzuan hyrjen në BE: +1% krahasuar me 2020

Në vitin 2021, rreth 139 000 shtetasve jo-BE iu refuzua hyrja në BE në një nga kufijtë e saj të jashtëm, 1% më shumë krahasuar me 137 800 në vitin e kaluar.

Numri më i madh i refuzimeve të hyrjes në vitin 2021 u raportua nga Hungaria (34 700), e ndjekur nga Polonia (26 200), Kroacia (14 200) dhe Rumania (11 000).

Qytetarët ukrainas përbënin numrin më të madh të refuzimeve në vitin 2021 (50 200). Shifrat e radhës më të mëdha u regjistruan për qytetarët e Shqipërisë (18 600) dhe Moldavisë (9 100).

Qytetarët e pranishëm në mënyrë të paligjshme jo-BE: +22% krahasuar me 2020

Në vitin 2021, rreth 681 200 qytetarë jashtë BE-së u gjetën të pranishëm në mënyrë të paligjshme në BE. Kjo ishte 22% në krahasim me vitin 2020 (557 500).

Franca raportoi numrin më të madh të shtetasve jashtë BE-së të gjetur të pranishëm në mënyrë të paligjshme në vitin 2021 (215 200), e ndjekur nga Hungaria (134 100) dhe Gjermania (120 300).

Sirianët përbënin numrin më të madh të njerëzve të gjetur të pranishëm ilegalisht në BE në vitin 2021 (79 800). Shifrat e radhës më të larta u regjistruan për qytetarët e Algjerisë (56 800) dhe Afganistanit (52 800).

Qytetarët jo anëtarë të BE-së urdhërohen të largohen nga vendet anëtare të BE-së: -14% krahasuar me 2020

Në vitin 2021, rreth 342 100 shtetas jashtë BE-së u urdhëruan të largoheshin nga territori i Shteteve Anëtare të BE-së, 14% më pak krahasuar me një vit më parë (396 400).

Ndër vendet anëtare të BE-së, Franca raportoi numrin më të madh të shtetasve jo-BE të urdhëruar të largoheshin nga territori i saj në vitin 2021 (125 500), e ndjekur nga Gjermania (31 500) dhe Greqia (28 800).

Në vitin 2021, numri më i madh i personave të urdhëruar të largoheshin nga një territor i një shteti anëtar të BE-së u vu re mes algjerianëve (26 400), shqiptarëve (22 000) dhe marokenëve (21 800).

Rreth 82 700 shtetas jashtë BE-së u kthyen në një vend tjetër

Në vitin 2021, rreth 82 700 shtetas joanëtar të BE-së u kthyen në një vend tjetër pas një urdhri për t’u larguar nga territori i një shteti të caktuar anëtar të BE-së.

Franca raportoi numrin më të madh të shtetasve jashtë BE-së të kthyer në vitin 2021 (14 400), e ndjekur nga Gjermania (10 300) dhe Suedia (9 300).

Ukrainasit dhe shqiptarët (9 400 secili) kryesuan listën e shtetasve jo-BE të kthyer në një vend tjetër në vitin 2021, të ndjekur nga gjeorgjianët (5 400) dhe pakistanezët (3 200).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + fifteen =