SHIFRAT: 1/3 e të dënuarve në Shqipëri për çështje droge

29% e të dënuarve në Shqipëri janë për shkak të trafikimit, shitjes dhe prodhim lëndësh  narkotike. Referuar të dhënave të INSTAT, nga 4956 të burgosur në vitin 2021, 1431 janë vetëm për krime në fushën e drogës.

Ndërsa në vend të dytë renditen të dënuarit për vrasje me 18 % të totalit të të burgosurve në Shqipëri. Ndërsa të dënuarit për vjedhje që zënë 14 % të totalit renditen në vend të tretë.

Referuar të dhënave nga Instituti i Statistikave në Shqipëri 61 % e të dënuarve janë për shkak të krimeve në fushën e drogës, vrasjeve dhe vjedhjeve, ndërsa pjesa tjetër prej 39 % për vepra të tjera penale.

Të dhënat e siguruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve tregojnë se femrat rezultojnë viktima në krimet seksuale dhe dhunës në familje.

Në vitin 2021, në totalin e personave të dëmtuar për krime kundër personit, femrat përbëjnë 27,8 % të të dëmtuarve dhe përqindja më e madhe e tyre vihet re në krime seksuale, krime kundër moralit dhe dinjitetit si edhe krime kundër fëmijëve, martesës dhe familjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × three =