Home / Aktualitet / Jo më gazetarë në Kuvend/ Organizatat ndërkombëtare: Po rrezikohet liria e medias

Jo më gazetarë në Kuvend/ Organizatat ndërkombëtare: Po rrezikohet liria e medias

Në lidhje me rregulloren e re të Parlamentit shqiptar, të publikuar në 2 Qershor 2021 për “orientimin” e Medias  në Parlament, ka pasur reagime të shumta nga organizatat e gazetarëve vendas, por edhe të huaja.

Sipas kryetarit të Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, Aleksandër Cipa, Unioni i ka dërguar një kërkesë zyrtare Parlamentit në datën 7 Qershor 2021 për të dhënë më tëpër sqarime në lidhje me vendimin e marrë. “Unioni i ka dërguar më 7 qershor 2021 një kërkesë zyrtare Parlamentit për të dhënë më shumë detaje mbi zbatimin e kësaj rregulloreje dhe ndryshimin e artikujve të veçantë që mund të ndikojnë në mbulimin e pavarur të aktiviteteve parlamentare nga media. Sidoqoftë, duke qenë se nuk ka një standard të unifikuar në Bashkimin Evropian në lidhje me këtë çështje, do të ishte e përshtatshme të merren parasysh praktikat më të mira dhe të konsultohen me organizatat përkatëse të medias përpara se të merren vendime të tilla ”

“Ndryshimet në rregulloren e Parlamentit në lidhje me marrëdhëniet me mediat duhet të bëhen me një proces të duhur konsultimi me shoqërinë civile, organizatat e medias dhe palët e tjera të interesuara dhe do të ishte e përshtatshme gjithashtu të konsultohemi me CoE, OSBE dhe BE në lidhje me praktikat më të mira evropiane. Parlamenti duhet të tërheqë vendimin dhe të fillojë një proces konsultimi ”, tha Blerjana Bino, Studiuese për Rrjetin e Gazetarëve të Sigurt në Shqipëri.

Reagime ka pasur edhe nga mediat e huaja,SafeJournalist Network, që përfaqëson më shumë se 8,200 profesionistë të medias në Ballkanin Perëndimor, shkruan se qëndron në solidaritet me kolegët shqiptarë dhe shpreh shqetësimin për një sjellje të tillë nga zyrtarët legjislativë që mund të rrezikojnë lirinë e medias.

“Ne kërkojmë nga Parlamenti shqiptar të tërheqë këtë vendim dhe t’i përmbahet procesit të konsultimit, pasi rregullore të tilla kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në raportimin e pavarur të medias, lirinë e shprehjes dhe transparencën dhe duhet të miratohen vetëm pasi të jetë kryer konsultimi i duhur me aktorët e interesuar në media, shoqëria civile dhe sektorët e lidhur me to. Në fund, duke marrë parasysh që raporte të ndryshme të pavarura shprehin shqetësime në lidhje me gjendjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike përfshirë Parlamentin, ky vendim ka shumë të ngjarë të ndikojë edhe më tej në nivelin e transparencës së Parlamentit. Prandaj, është thelbësore që Parlamenti të forcojë transparencën dhe pjesëmarrjen e palëve të interesuara dhe mënyra se si ata menaxhojnë marrëdhëniet me mediat është gjithashtu shumë e rëndësishme ”.

 

Check Also

Vjen lajmi i keq/ Nuk ka çelje negociatash për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut

Ministrja portugese Ana Paula Zacarias, duke folur në një dalje për shtyp në Luksenburg, lidhur …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + fourteen =