Home / Politike

Politike

Raporti: Ndihma e BE-së për shtetin e së drejtës në Ballkan, e paefektshme

Gjykata Evropiane e Llogarive, agjencia mbikëqyrëse e Komisionit Evropian, vlerëson në një raport të posaçëm se mbështetja e programeve të BE-së për shtetin e së drejtës në Shqipëri dhe në vendet e tjera kandidate ka pasur pak efekt përballë “vullnetit të pamjaftueshëm politik”. Gjykata Evropiane e Audituesve publikoi një raport …

Read More »