Opinion

Enukëria e Tiranës….
Tregtia me brekë të përdorura të grave
E qeshura me Ministrinë e Kulturës nuk ka fund!
Mustafa Provokacija
Miti i rremë i liderëve që ndërtojnë rrugë dhe ura
Kur mercenari e matrapazi Mustafa Nano, ta dekodon origjinën identitare
Provokacia e prostitutës së vëmendjes
U shfaq lideri, mediat injorojne heroin
Si duhet të vishemi dhe të sillemi?
Polici rrugore, apo polici gjobash?