Investigim

Liqeni i Bovillës, i rrezikuar nga erozioni, i ndotur nga ujërat e zeza dhe mbetjet
Makinat elektrike në Shqipëri, shumë entuziazëm, pak investim
Shtigjet e hapura në kufirin Shqiptaro-Grek
Institucionet, transparencë të ulët, e drejta e informimit zbatohet pak