Ekonomi

Shqiptarët në Itali: Të dytët për numër emigrantësh, të fundit për dërgesa drejt atdheut
Rritet me 5% numri i deklaruesve me të ardhura mbi 2 milionë lekë
Paradoksi në Elbasan: Qyteti i ish-metalurgjikut, me industrinë më të ulët në vend
Qeveria do të pesëfishojë garancinë bankare që duhet të depozitojnë agjencitë doganore
Formalizimi I Kumarit Online, Miratohen Kriteret E Liçensimit