Ekonomi

Qeveria do të pesëfishojë garancinë bankare që duhet të depozitojnë agjencitë doganore
Formalizimi I Kumarit Online, Miratohen Kriteret E Liçensimit