Vath Koreshi si njeri i madh

Nuk jemi ushtarë të askujt

Reformat kane kosto