EKSKLUZIVE/ Raporti sekret i BE për korrupsionin në Shqipëri: Ja gjetjet e bujshme

KryesorePolitike
93
0
sample-ad

Në një raport të publikuar sot, Këshilli i Grupit të Shteteve të Evropës kundër Korrupsionit (GRECO) pranon progresin e bërë nga Shqipëria në implementimin e rekomandimeve të saj për të parandaluar korrupsionin në lidhje me të parlamentarëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve, por ajo gjithashtu bën thirrje për një numër të përmirësimeve dhe për të përfunduar reformat në pritje.

Në raportin e tij, GRECO arrin në përfundimin se Shqipëria deri tani është në pajtueshmëri të plotë me katër e 10 rekomandimeve të dhëna në raportin e tij të vlerësimit në vitin 2014. Gjashtë Rekomandimet e tjera kanë zbatuar vetëm pjesërisht (shih gjithashtu versionin francez të raportit të sotëm).

GRECO përshëndet si një hap i rëndësishëm përpara miratimit në Prill të vitit 2018 të Kodit të Sjelljes për Anëtarët e Parlamentit, duke mbuluar çështje të tilla si konfliktet e interesit; aktivitete shtesë; dhurata; dhe kufizimet pas punësimit. Konfliktet e interesit duhet të shpallet nga deputetët që mund të dalin dhe një procedurë është vendosur edhe për të siguruar që deputetët e kontakteve me palët e treta gjatë procesit legjislativ raportohen, regjistrohen dhe bëhen publike.

Megjithatë, GRECO shpreh keqardhjen për mungesën e qartësisë në lidhje me zbatimin e këtyre rregullave dhe sanksioneve në rastet e shkeljes, të cilat nuk janë të përmendura shprehimisht në tekstin e Kodit të Sjelljes, dhe nënvizon nevojën për një mekanizëm të zbatimit, duke përfshirë sanksionet, për të bërë kodin efektiv. Asambleja Kombëtare planifikon të zhvillojë udhëzime për të nxjerrë në pah rregullat e përmbajtura në Kodin e Etikës, por ato ende duhet të miratohen. Ndërgjegjësimi dhe trajnimi i deputetëve për këto rregulla ende janë duke u definuar.

Raporti gjithashtu pranon si një hap pozitiv që reduktimi i kontrollit të deklaratave të pasurive të deputetëve dhe që ato të publikohen në një faqe zyrtare.

Në lidhje me gjyqtarët, një reformë e madhe gjyqësore është në vazhdim e sipër që nga viti 2014 dhe kështu është një proces i verifikimit për gjyqtarët, me qëllim të luftimit të korrupsionit në gjyqësor. GRECO mirëpret se, si pjesë e paketës së reformës, roli i Presidentit të Republikës ka qenë i kufizuar në emërimin zyrtar të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë me propozim të Këshillit të Lartë Gjyqësor, i përbërë nga shumica e gjyqtarëve të zgjedhur nga kolegët e tyre.

Zhvillime të tjera pozitive, pasi të përfundojë reforma, janë se funksionimi i administratës gjyqësore nuk është më në kompetencë të Ministrisë së Drejtësisë, por të Këshillit të Lartë Gjyqësor; dhe se Këshilli i Lartë Gjyqësor është përgjegjës për vendosjen e standardeve etike dhe monitorimin e tyre.

GRECO konsideron një hap tjetër pozitiv krijimin e Inspektorit të pavarur të Lartë të Drejtësisë, si autoriteti përgjegjës për trajtimin e ankesave, hetimin e shkeljeve dhe inicimin e procedurës disiplinore kundër të gjithë gjyqtarët, edhe pse ai vë në dukje se pas mbetet për t’u mbushur. Nga ana tjetër, GRECO i vjen keq për vonesat e vazhdueshme në vlerësimet periodike të gjyqtarëve.

Aq sa prokurorët janë të shqetësuar, raporti vë në dukje përparimin në kuadrin ligjor për vlerësimin e tyre, e cila tani është për të përfshirë më shumë kritere të lidhura me integritet dhe standardet etike, edhe pse Këshilli Prokurorial i Lartë, i cili do të jetë përgjegjës për prokurorët vlerësimin, ka ende për të themelohet.

Së fundi, GRECO u kërkon autoriteteve shqiptare të japin një përditësim të progresit në zbatimin e rekomandimit të jashtëzakonshëm deri më 31 mars 2019.

Facebook Comments

POST A COMMENT.

17 + 19 =