Xhepat e fryrë të parlamentarëve oligarkë. Mhill Fufi, refuzon deklarimin e pasurisë, preferon të paguaj gjobën

AktualitetKryesore
350
0
sample-ad

Shitje, blerje, llogari të shumta bankare, makina luksoze, apartamente në mijëra metra katrorë, hotele, kompani ndërtimi, farmaceutike, bastesh sportive, gjithçka gjendet në deklarimet e pasurive të 139 deputetëve.

I vetmi që ka refuzuar të tregojë “xhepat”, është deputeti demokrat Mhill Fufi, që ka pranuar më mirë të paguajë gjobën, sesa të merret me plotësimin e formularëve të deklarimit të pasurisë. Gratë deputete mbesin më të “varfra” në deklarimin e pasurisë, ndërsa personat që vijnë nga bota e biznesit, rendisin shifra marramendëse.

Nëpërmjet burimeve tona në institucionin e ILDKPKI, kemi siguruar të gjitha deklarimet e deputetëve dhe ka përzgjedhur disa nga personat e njohur në parlament, majtas dhe djathtas. Mbesin ende të pasur, madje në shifra të mëdha, dy deputetët Mark Frroku dhe Tom Doshi, pavarësisht pozitës së tyre juridike dhe problemeve me drejtësinë.

Ndërkohë, nga ministrat e qeverisë së kaluar, ish-ministri i Financave, Ridvan Bode ka deklaruar shuma të konsideruara në investimin me bono thesari, si dhe në mënyrë të detajuar tregon shpenzimet dhe fitimet për vetën e fëmijët. Deputeti socialist, Sadri Abazi vijon ende të jetë ndër të pasurit e Parlamentit, ndërsa nuk mbetet pas edhe biznesmeni i njohur Koço Kokëdhima. Ndërkohë deputeti i PDIU-së, Omer Mamo rendit një listë të gjatë të shitjes së apartamenteve dhe automjeteve.

Një herë në vit të 140 deputetët plotësojnë disa formularë, hedhin firmën në fund dhe u kthejnë shpinën zyrave të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit ILDKPKI, duke marrë rrugën drejt Parlamentit. Pas atyre fletushkave-formularë që plotësojnë, fshihen miliona euro pasuri.

Tom DOSHI

-Blerje pasurie ndërtesë truall Tiranë, 3 500 000 lekë

-Blerje pasurie Tiranë truall, 300 000 euro

-Blerje pasurie Tiranë apartament, 11 652 480 lek

-Kontratë premtim shitje pasuri Durrës, 4 200 000 lek

-Kontratë premtim shitje pasuri Durrës, 2 240 000 lek

-Kontratë premtim shitje pasuri Durrës, 39 000 euro

-Blerje pasurie apartament, 8 927 600 lek

-Blerje pasurie apartament njësi dhe garazh, 303 000 000

-Blerje pasurie apartament, 100 800 000 lek

-Blerje pasurie aparta njësi dhe garazh, 53 200 000 lek

-Blerje pasurie aparta njësi dhe garazh, 57 680 000 lek

-Shitje pasuri truall apartamente, 840 259 450 lek

-Blerje autoveture 68 000 euro

-Blerje autoveture 20 000 euro

-Blerje 35% të kuotave, aksioneve 3 500 euro

-Blerje pasurie apartament 17 784 000 lekë

-Blerje pasurie apartament 17 784 000 lekë

TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE DHE/OSE PRIVATE

-Të ardhura nga Paga si Deputet 1 873 849 lekë

-Te ardhura nga Paga, Bashkëshortja 4 521 089 lekë

-Të Ardhura nga dhënia me qira (Australi) 15 600 euro

-Të ardhura nga shpërndarja fitimi Shoqëria Aldose 25 458 267 lekë, për shumën 2 828 696 lekë

-Të ardhura nga qiraja 500 euro

-Të ardhura nga revokim kontrate 160 293 euro

-Shlyerje mbetjes kredisë, 6 795 120 lekë

-Shlyerje të mbetjes së kredisë 77 832 280 lekë

-shlyerje e kredisë 27 950 euro

Shlyerje e mbetjes së kredisë, 514 615 euro

-Kalim i shumës nga shitja e hotelit 457 000 euro

Ridvan BODE

 1. Bono thesari gj 31.12.13 5220000 leke, +70.000 lekë e shtuar
 2. Eraldo Bode, Bono thesari  195 0000 lekë, 430.000 lekë (shtuar me

1 980 000 lekë

 1. Jola Bode, Bono thesari 7 850 000, 290 000 (shtuar me 3 140 000 lekë
 1. Ridvan Bode, blerje autoveture 1.500.000 lekë
 2. Jola Bode, blerje me leasing 7.632 euro
 3. Ridvan Bode, llogari rrjedhëse BKT 53 892 lekë
 4. Ridvan Bode, llogari rrjedhëse Sanpaolo Bank. 352636 lekë
 5. Jola Bode (Xhafo) dy llogari rrjedhëse 6.658 lekë
 6. Jola Bode (Xhafo), llogari rrjedhëse në BKT 1 491099TË ARDHURAT DHE ANGAZHIMET NË VEPRIMTARI PUBLIKE DHE/OSE PRIVATETë ardhura nga bonot e thesarit Banka e Shqipërisë, 70.000 lekëJola Bode, të ardhura nga paga e shpërblime si pedagoge, 1 821 056 lekëEraldo Bode, të ardhura nga bono e thesarit, 30 000 lekëEraldo Bode, të ardhura nga fitimi I një viti, 1 510 000 lekëEraldo Bode, shpenzime për shkollim, 5.200 euro1 Adela Bode, Llogari rrjedhëse, 453.900 1ekë, Llogari RZB 6.000 USD, llogari rrjedhëse 4700 euro Mark FRROKUAutoveturë 18.000 euro. Blerë nga të ardhurat e shitjes së aksioneve të Xhoi co 21.Autoveturë 5.000 euro. Blerë nga të ardhura nga shitja e Xhoi co 2l.Burimi i të ardhuraveTe ardhura nga pensionet e prindërve, 360.000 lekëShitje apartament me sip l09.4 m, 6,585,880 lekëShitje apartamenti me sip 126.2 m, 5,040,000 lekëShitje apartamenti me sip l07.8m, 5,85l,980 lekëShitje apartamenti me sip 77.6 m, 4,000,000 lekëShitje apartamenti me sip l07.8, m, 6,160,000 lekëShitje apartamenti me sip l07.8m, 4,480,000 lekëShitje automjeti 983,000 lekëPërshkrimi i të ardhurave:Bashortja të ardhura 234,432 lekëKoço KOKËDHIMAShitje e shoqërisë “Inerte Co”shpk 32.100.000 lekëShitje e 5 kuotave të shoqërisë “Unipress” 150.000 euroBlerje monedhash antike 5.342.817 lekëShtuar gjendja kreditore në një shoqëri 474.6l0.776 lekëPakësuar gjendja kreditore në Shoqëri Aksionare 121.450 lekëPakësuar gjendja kreditore në Shoqëri 44.940 lekëPakësuar gjendja kreditore në ShPK  6.136.108 lekëKrijuar gjendje kreditore tek një Shoqëri 93.702 lekëRritur nr. aksioneve në shoqëri aksionare 1.8l8 lekëTë ardhura neto nga paga si Deputet 1.387.380 lekëTë ardhura nga ambienti me qira 216.000 lekëPaguar plotësisht debia në Shoqëri Aksionare 4.578.035 lekëDetyrimi ndaj shtetasit A. C 8.000.000 lekëThemeluese e Qendrës “Media Research Deveoment Center”Shtuar gjendja në llogaritë bankare 91.808 lekëTë ardhura nga paga si administratore në shoqërinë “Sirius” 828,496 lekëTë ardhura neto nga paga në shoqërinë “Abissnet” 211,809 lekë Transferim i 75% të kuotave te fëmijët 405.000.000 lekëPaga e bashkëshortes 854.373 lekëPaga e vajzës 740.903 lekëVladimir KOSTALlogari rrjedhëse 979 euroPaga neto si deputet 1.367.821 lekëMbulim shpenzime karburanti 386.060 lekëMbulim shpenzime telefon 192.410 lekëLlogari rrjedhese pakësuar 2.533 euroPakësuar gjendja cash me 3.000 euro dhe 100.000Paga neto si administratore 347.760 lekë
 7. Paga neto si administratore 258.764 lek
 8. Paga neto si administratore 959.784 Lekë
 9. Shtuar llogari rrjedhëse 136.085 lekë
 10. Bashkëshortja
 11. Dieta ditore dhe akomodim 470.083 lekë
 12. Pjesëmarrje ne komisione 64.800
 13. Pakësuar gjendja cash 5.000 euro
 14. Shitja e aksioneve në një shoqëri 30.000
 15. Paga e vajzës 1.404.062 lekë
 16. Të ardhura nga paga si deputet 2.106.837 lekë
 17.  Sadri ABAZI
 18. Të ardhura nga paga në “2K Group” l38,034 lekë
 19. Të ardhura nga paga si administratore në shoqërinë “Unipress” 544,130 lekë
 20. Pakësuar gjendja kreditore  1.800 lekë
 21. Bashkëshortja Brixhilda Kokëdhima
 22. Pakësuar gjendja debitore në Shoqëri Aksionare 236.851 lekë detyrim 405.790 lekë
 23. Paguar plotësisht debia në Shoqëri Aksionare 4.241.448 lekë
 24. Të ardhura të tjera nga Kuvendi i RSH (karburant, telefon, dieta) 646.383 lekë
 25. Pakësuar gjendja e llogarisë 514 lekë
 26. Krijuar gjendje kreditore 1.25l.200 lekë
 27. Pakësuar gjendja kreditore në Shoqëri Aksionare 10.565.560 lekë
 28. Shtuar gjendja kreditore në Shoqëri Aksionare 1.592.450 lekë
 29. Shtuar gjendja kreditore në Shoqëri 9.792.421 lekë
 30. Pakësuar gjendja kreditore në Shoqëri Aksionare 40.000 lekë
 31. Dhënie hua 8.000.000 lekë
 32. Blerje objektesh me vlera artistike 7.115.00 lekë
 33. Shitje e 5 kuotave të shoqërisë “Unipress” 150.000 euro
 34. Shitja e shoqërisë “Abissnet” sha 500.000.000 lekë
 35. Të ardhura neto nga paga si deputet në kuvendin e Shqipërisë, 2,571,437 lekë
 36. Blerje automjeti, 102 500 euro
 37. Shitje apartamenti 12,600,000 lekë
 38. Shitje apartamenti me sip l09.4m, 6,230,000 leke
 39. Shitje apartamenti, 4,620,000 lekë
 40. Shitje apartament me siperfaqe 332.8 m, 12,600,000 lekë
 41. Shitje apartamenti me sip l09.4 m, 6,900.000 lekë
 42. Shitje apartamenti me sip l35.8 m, 6,580,000 lekë
 43. Omer MAMO
 44. Të ardhurat nga kuvendi i Shqipërisë, 2 400000 lekë
 45. Shpenzime për rikonstruksionin e godinës Leonard@ Junior 40 000 000 lekë. Të ardhura nga shitja e Xhoi co 21.
 46. Autoveturë 900.000 lekë, blerë nga të ardhurat e shitjes së aksioneve të Xhoi co 21.
 47. Ndërtesa e ish-Hotel “Pencioni” në rrugën e Durrësit. 60000000 (gjashtë milionë euro). Kjo shumë është marrë kredi
 48. Adela Bode, të ardhura nga puna në Bankën e Shqipërisë 939.425 lekë , të ardhura nga puna në kompani, 4 810000 lekë. Të ardhura nga fitimi i një viti nga kompani konsulence, 1. 5l0. 000 lekë
 49. Ridvan Bode, shpenzime për pushime, 2.200 euro
 50. SHPENZIMET E DEKLARUESHME
 51. Eraldo Bode. Te ardhura nga puna, 569.480 lekë
 52. Jola Bode. Te ardhura nga bonot e thesarit Banka e Shqipërisë, 290.000 lekë
 53. Të ardhura nga qiraja e shtëpisë 630.000 lekë
 54. Të ardhura nga paga e shpërblime si deputet, 2 420 823 lekë
 55. 10. Eraldo Bode llogari rrjedhëse në Raiffeisen Bank 31.89l lekë.

                      Marrë nga “Arberia News”

Facebook Comments

POST A COMMENT.

one × 3 =